Teakrenovator

TEAK ONTGRIJZER

DEGRISEUR DE TECK

HOLZENTGRAUER FÜR TEAKHOLZ

 

Herstelt deels de goudbruine kleur na vergrijzen. Krachtige reiniger die in het hout dringt. Ref TEAR

 

Instructies:

Spuit de teakrenovator over het gehele te reinigen oppervlak en wacht 5 tot 10 minuten. Gebruik vervolgens een nylon borstel om het hout volledig schoon te krijgen en spoel het grondig af met schoon water. Veiligheidsmaatregelen: gevaar: veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel • indien medisch advies nodig is, houd de verpakking of het etiket van het product bij de hand • buiten bereik van kinderen houden • draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gezichtsbescherming • bij inslikken: mond spoelen • geen braken opwekken • indien op de huid (of het haar): onmiddellijk alle besmette kleding uittrekken • de huid met water afspoelen of douchen • bij inademing: persoon in de frisse lucht zetten en comfortabel laten ademen • indien in de ogen: voorzichtig met water afspoelen gedurende enkele minuten • contactlenzen uitdoen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen • de inhoud/container afvoeren in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Samenstelling: niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen 5% - 15%

Poison center – antigifcentrum – centre antipoison –giftzentrale

+32.70.245.245

Teakrenovator

TEAK ONTGRIJZER

DEGRISEUR DE TECK

HOLZENTGRAUER FÜR TEAKHOLZ

 

Herstelt deels de goudbruine kleur na vergrijzen. Krachtige reiniger die in het hout dringt. Ref TEAR

 

Instructies:

Spuit de teakrenovator over het gehele te reinigen oppervlak en wacht 5 tot 10 minuten. Gebruik vervolgens een nylon borstel om het hout volledig schoon te krijgen en spoel het grondig af met schoon water. Veiligheidsmaatregelen: gevaar: veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel • indien medisch advies nodig is, houd de verpakking of het etiket van het product bij de hand • buiten bereik van kinderen houden • draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gezichtsbescherming • bij inslikken: mond spoelen • geen braken opwekken • indien op de huid (of het haar): onmiddellijk alle besmette kleding uittrekken • de huid met water afspoelen of douchen • bij inademing: persoon in de frisse lucht zetten en comfortabel laten ademen • indien in de ogen: voorzichtig met water afspoelen gedurende enkele minuten • contactlenzen uitdoen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen • de inhoud/container afvoeren in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Samenstelling: niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen 5% - 15%

Poison center – antigifcentrum – centre antipoison –giftzentrale

+32.70.245.245

Herstelt deels de goudbruine kleur na vergrijzen. Krachtige reiniger die in het hout dringt. Ref TEAR